Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zbiórka objazdowa - Gmina Siechnice

Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie są odbierane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Siechnice od 25.09.2017 r. do 12.10.2017 r.

JESIEŃ 2017

Informacja o zbiórce objazdowej - miasto Siechnice

Informacja o zbiórce objazdowej - gmina Siechnice (z wyłączniem miejscowości Radwanice)

Informacja o zbiórce objazdowej - Radwanice

Ulotka informacyjna

Odbiór chemikaliów, baterii, akumulatorów

Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków

 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: