Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zbiórka objazdowa - Gmina Przeworno
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie są odbierane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Przeworno:

HARMONOGRAM 2019

- CZĘŚĆ I - 
09.03.2019 r., 16.03.2019 r., 23.03.2019 r.
- CZĘŚĆ II - 15.06.2019 r., 22.06.2019 r., 29.06.2019 r.
- CZĘŚĆ III - 14.09.2019 r., 21.09.2019 r., 28.09.2019 r.

Ulotka informacyjna

Odbiór chemikaliów, baterii, akumulatorów

Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków