Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zbiórka objazdowa - Gmina Przeworno
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie są odbierane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Przeworno:

CZĘŚĆ I - 
10.03.2018 r., 17.03.2018 r., 24.03.2018 r.
CZĘŚĆ II - 16.06.2018 r., 23.06.2018 r., 30.06.2018 r.
CZĘŚĆ III -15.09.2018 r., 22.09.2018 r., 29.09.2018 r.

Ulotka informacyjna

Odbiór chemikaliów, baterii, akumulatorów

Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków