Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zbiórka objazdowa - Gmina Domaniów
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie są odbierane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Domaniów od 1.09.2017 r. do 7.09.2017 r.

JESIEŃ 2017

Informacja o zbiórce objazdowej

Lokalizacja kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe

Ulotka informacyjna

Odbiór chemikaliów, baterii, akumulatorów

Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: