Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zbiórka objazdowa - Gmina Czernica
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie są odbierane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Czernica:

- CZĘŚĆ I
od 14.03.2018 r. do 27.03.2018 r.
- CZĘŚĆ II - od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r.
- CZĘŚĆ III - od 19.11.2018 r. do 30.11.2018 r. 

Ulotka informacyjna

Odbiór chemikaliów, baterii, akumulatorów

Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków