Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Wzór deklaracji

Wzory obowiązujące do 30.08.2019 r.
Uchwała Nr XI/43/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława. 

pobierz plik


Wzory obowiązujące od 01.09.2019 r. 
Uchwała Nr II/13/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w prawie zmiany uchwały nr XI/43/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława. 

pobierz plik