Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Upoważnienie
Uchwała nr XLVIII/79/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie do załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

pobierz plik