Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Stawki

Stawki obowiązujące do 30.08.2019 r.
Uchwała Nr XI/40/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława. 

pobierz plik


Stawki obowiązujące od 01.09.2019 r.
Uchwała Nr II/11/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława.

pobierz plik


Karta Dużej Rodziny - obowiązuje od 01.09.2019 r. 
Uchwała Nr II z dnia 6 czerwca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

pobierz plik