Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Regulamin - 21
Regulamin - Uchwała Nr IV/21/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

pobierz plik
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: