Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Informacje o PSZOK

Adres PSZOK:

ul. Stalowa 12
Godzikowice
55-200 OławaGodziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 
 • w poniedziałki, wtorki, środy i piątki czynny w godzinach od 9.00 do 15.00;
 • w czwartki czynny od 9.00 do 19.00;
 • w każdą sobotę czynny w godzinach od 9.00 do 15.00
  (z wyjątkiem świąt). 
Jak dojechać - mapka

Mieszkańcy gmin objęci systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława:
 • Gmina Borów,
 • Gmina Ciepłowody,
 • Gmina Czernica,
 • Gmina Domaniów,
 • Miasto Oława,
 • Gmina Przeworno,
 • Gmina Siechnice,
 • Gmina Żórawina,

mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK i MPSZOK odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane.

Broszura informacyjna na 2019 r.