Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Numer konta bankowego
Opłaty należy wnosić na indywidualne numery kont, przypisane do deklaracji.

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo takiego numeru, prosimy o kontakt z pracownikami Biura, pod numerem telefonu:
71 391 91 50,
w godzinach od 7:00 do 15:00.
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: