Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

DO-1 Gospodarstwa domowe

W przypadku domu lub lokalu mieszkalnego, wysokość opłaty wynika z ilości mieszkańców zgłoszonych w deklaracji w ramach jednego gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

W przypadku segregacji odpadów:
1-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 12,50 zł miesięcznie;
2-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 25,00 zł miesięcznie;
3-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 37,50 zł miesięcznie;
4-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 50,00 zł miesięcznie;
5-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 62,50 zł miesięcznie.

Gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób płacić będą po 62,50 zł miesięcznie (opłata już nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego).


W przypadku braku segregacji odpadów:
1-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 18,00 zł miesięcznie;
2-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 36,00 zł miesięcznie;
3-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 54,00 zł miesięcznie;
4-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 72,00 zł miesięcznie;
5-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 90,00 zł miesięcznie.

Gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób płacić będą po 90,00 zł miesięcznie (opłata już nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego).

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, zarówno w przypadku segregacji odpadów komunalnych jak i gromadzenia odpadów komunalnych w systemie zmieszanym, powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości. Szczegóły w Regulaminie.