Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Dla gospodarstw domowych

W przypadku domu lub lokalu mieszkalnego, wysokość opłaty wynika z ilości mieszkańców zgłoszonych w deklaracji w ramach jednego gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.


W przypadku segregacji odpadów:
1-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 12,50 zł miesięcznie;
2-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 25,00 zł miesięcznie;
3-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 37,50 zł miesięcznie;
4-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 50,00 zł miesięcznie;
5-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 62,50 zł miesięcznie.

Gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób płacić będą po 62,50 zł miesięcznie (opłata już nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego).


W przypadku braku segregacji odpadów:
1-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 18,00 zł miesięcznie;
2-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 36 zł miesięcznie;
3-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 54 zł miesięcznie;
4-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 72,00 zł miesięcznie;
5-osobowe gospodarstwo domowe płacić będzie 90,00 zł miesięcznie.

Gospodarstwa domowe liczące powyżej 5 osób płacić będą po 90,00 zł miesięcznie (opłata już nie wzrasta i naliczana jest jak opłata od gospodarstwa 5-osobowego).

Jakie pojemniki powinieneś zadeklarować dla swojego gospodarstwa domowego? Sprawdź w Regulaminie. 

 kalkulator

SEGREGACJA SIĘ OPŁACA!

Segreguj odpady komunalne. Miesięczna opłata będzie niższa, jeżeli w deklaracji oświadczysz, że będziesz segregował odpady, umieszczając je we właściwych pojemnikach.

 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: