Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Informacje o MPSZOK

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

Mieszkańcy gmin objęci systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława:
  • Gmina Borów
  • Gmina Ciepłowody
  • Gmina Czernica
  • Gmina Domaniów
  • Miasto Oława
  • Gmina Przeworno
  • Gmina Siechnice
  • Gmina Żórawina


mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane. Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów znajduje się w załączniku do regulaminu MPSZOK.

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są organizowane z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu na terenie każdej z gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina), w wyznaczonych przez poszczególne gminy miejscach.

Poniżej szczegóły funkcjonowania i zasady przyjmowania odpadów do MPSZOK.

Regulamin MPSZOK

Zał. nr 1 - Wykaz przyjmowanych odpadów
Zał. nr 2 - Formularz przyjęcia odpadów, osoby fizyczne
Zał. nr 3 - Formularz przyjęcia odpadów, inne

Zał. nr 4 - Harmonogram mPSZOK na 2019 r

Zał. nr 5 - Plan sytuacyjny PSZOK
Zał. nr 6 - Plan ewakuacji PSZOK cz.1
Zał. nr 6 - Plan ewakuacji PSZOK cz.2