Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

MPSZOK - Gmina Czernica

Lokalizacja:
Na terenie zrekultywowanego składowiska w Ratowicach


Mapka z lokalizacją mPSZOK

Terminy:

09-01-2018 r.

08-02-2018 r.

08-03-2018 r.

09-04-2018 r.
27-04-2018 r.

09-05-2018 r.
28-05-2018 r.

08-06-2018 r.
27-06-2018 r.

10-07-2018 r.
31-07-2018 r.

06-08-2018 r.
30-08-2018 r.

07-09-2018 r.
25-09-2018 r.

05-10-2018 r.
29-10-2018 r.

09-11-2018 r.

07-12-2018 r.


mPSZOK czynny jest w określonym terminie w godzinach: od 10:00 do 18:00