Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

MPSZOK - Gmina Czernica

Lokalizacja: na terenie zrekultywowanego składowiska w Ratowicach


Mapka z lokalizacją mPSZOK

Terminy:

05-01-2017 r.

07-02-2017 r.

07-03-2017 r.

07-04-2017 r.
21-04-2017 r.

12-05-2017 r.
26-05-2017 r.

09-06-2017 r.
23-06-2017 r.

06-07-2017 r.
19-07-2017 r.

03-08-2017 r.
18-08-2017 r.

07-09-2017 r.
26-09-2017 r.

06-10-2017 r.
24-10-2017 r.

07-11-2017 r.

08-12-2017 r.


mPSZOK czynny jest w określonym terminie w godzinach: od 10:00 do 18:00
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: