Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Deklaracje

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Formularz do wypełnienia (obowiązujący od 01.09.2019 r.)pobierz plik

Wzór wypełnienia deklaracji - segregacja

Wzór wypełnienia deklaracji - brak segregacji


Formularz do wypełnienia (obowiązujący do 30.08.2019 r.) - pobierz plik 

Wzór wypełnienia deklaracji - segregacja

Wzór wypełnienia deklaracji - brak segregacji


NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Formularz do wypełnienia (obowiązujący od 01.09.2019 r.)pobierz plik

Formularz do wypełnienia (obowiązujący do 30.08.2019 r.)pobierz plik

Wzór wypełnienia deklaracji - segregacja