Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

ZSEE - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Skrót ZSEE oznacza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Mogą to być zepsute lub niepotrzebne pralki, lodówki, telewizory, komputery, telefony, żarówki, wiertarki itp. czyli sprzęt, którego działanie uzależnione jest od zasilania prądem elektrycznym lub polem elektromagnetycznym.
Zasady postępowania z ZSEE reguluje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE.  Grozi za to kara pieniężna. Odpady te należy oddawać w specjalnych, wyznaczonych punktach lub w sklepach przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu.

1. PSZOK/MPSZOK
Mieszkańcy gmin objęci wspólnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK i MPSZOK m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


2. Punkty zbiórki elektroodpadów:

Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego