Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zasady segregacji
Szczegóły dotyczące segregacji znajdują się w ulotce

Od 01.01.2018 r. odpady dzielimy na następujące frakcje: 
1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;


Przedsiębiorstwo wywozowe, które w drodze przetargu podpisało ze Związkiem umowę, zobowiązane jest wywozić wszystkie odpady komunalne, a więc podrzucanie ich sobie straci sens. Dodatkowo, Związek organizuje regularnie (3 razy do roku), darmowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych (takich jak meble), budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz opon.