Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zasady segregacji
Od 01.01.2018 r. odpady dzielimy na następujące frakcje: 

1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;
Szczegóły dotyczące segregacji znajdują się w ulotce. 

DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, z którymi mieszkańcy powinni się zapoznać przed 1 stycznia 2018 r.:


1. Rozporządzenie
W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

2. Regulamin
Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. 

Szczegółowe parametry techniczne pojemników, zależne min. od typu nieruchomości i jej przeznaczenia, oraz ich oznaczenia i kolorystykę, określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Miedzygminnego Ślęza – Oława.

Przedsiębiorstwo wywozowe, które w drodze przetargu podpisało ze Związkiem umowę, zobowiązane jest wywozić wszystkie odpady komunalne, a więc podrzucanie ich sobie straci sens. Dodatkowo, Związek organizuje regularne (3 razy do roku), darmowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych (takich jak meble), budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz opon.