Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

WAŻNE! Zmiany od stycznia 2018 r.
SEGREGACJA - nieruchomości zamieszkałe

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów narzuca w całej Polsce segregację odpadów w podziale na minimum 5 frakcji. Co to oznacza dla osób, które segregują odpady i co należy zrobić?

KROK 1:
Po ostatnim, grudniowym wywozie mieszkańcy rozpoczynają segregację odpadów na następujące frakcje:
1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;
Szczegóły dotyczące segregacji znajdują się w ulotce.

KROK 2:
  • Właściciel/zarządca nieruchomości wielolokalowych
Właściciel/zarządca nieruchomości wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników (minimum 5), sam dobierając wielkość poszczególnych pojemników. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości.

  • Zabudowa jednorodzinna
Właściciel nieruchomości wybiera, w jaki sposób będzie gromadzić odpady.
Szkło, bio i odpady zmieszane resztkowe należy umieszczać w pojemnikach. Przy pozostałych odpadach można wybrać, czy wygodniej jest gromadzić je w pojemnikach czy w workach. 

Tak jak dotychczas, zarówno w worki, jak i w pojemniki mieszkańcy muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.

KROK 3:
Mieszkańcy/ zarządcy/ właściciele nieruchomości pobierają bezpłatnie w Urzędzie gminy członkowskiej Związku lub w Biurze Związku naklejki i oznaczają pojemniki.

ZMIESZANE - nieruchomości zamieszkałe

W przypadku nieruchomości, dla których zadeklarowana jest zbiórka odpadów w systemie zmieszanym, nowe Rozporządzenie nie wnosi zmian.

DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, z którymi mieszkańcy powinni się zapoznać przed 1 stycznia 2018 r.:


1. Rozporządzenie
W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

2. Regulamin
Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

3. Uchwała w sprawie ustalenia stawki
Nowe stawki od 1 stycznia 2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych, segregujących.

4. Uchwała w sprawie nowego wzoru deklaracji
Wprowadzono dodatkowie wielkości pojemników. Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

5. Prezentacja
Skrót najważniejszych zmian 
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: