Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Opłaty

W przypadku domu lub lokalu mieszkalnego, wysokość opłaty wynika z ilości mieszkańców zgłoszonych w deklaracji w ramach jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.
_____________________________________________

Od dnia 1 stycznia 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/40/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. poz. 5905).

Nowe stawki dla lokali mieszkalnych (deklaracja DO-1):

Stawka dla odpadów segregowanych:

1-osobowe gospodarstwo domowe: 15,00 zł / m-c
2-osobowe gospodarstwo domowe: 30,00 zł / m-c
3-osobowe gospodarstwo domowe: 45,00 zł / m-c
4-osobowe gospodarstwo domowe: 60,00 zł / m-c
5-osobowe gospodarstwo domowe: 75,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 75,00 zł miesięcznie.

Stawka dla odpadów zmieszanych:

1-osobowe gospodarstwo domowe: 23,00 zł / m-c
2-osobowe gospodarstwo domowe: 46,00 zł / m-c
3-osobowe gospodarstwo domowe: 69,00 zł / m-c
4-osobowe gospodarstwo domowe: 92,00 zł / m-c
5-osobowe gospodarstwo domowe: 115,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 115,00 zł miesięcznie.

_____________________________________________

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, zarówno w przypadku segregacji odpadów komunalnych jak i gromadzenia odpadów komunalnych w systemie zmieszanym, powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości. Szczegóły w Regulaminie.