Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Jak obliczyć minimalną wielkość pojemnika?
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, ilość i wielkość pojemników na odpady nie ma wpływu na wysokość wnoszonej przez właścicieli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

1. Nieruchomości zamieszkałe
Brak segregacji
Pojemnik w kolorze czarnym
Liczba osób w gospodarstwie Minimalna wymagana pojemność pojemnika [m3] Minimalna wymagana pojemność pojemnika [l] Pojemnik spełniający minimalną wymaganą pojemność
1 0,04 40 60 l Dopuszcza się kombinacje pojemników 60l, 120l, 240l pod warunkiem dopasowania do minimalnej wymaganej pojemności
2 0,08 80 120 l
3 0,12 120
4 0,16 160 240 l
5 0,20 200
6 0,24 240
7 0,28 280 1100 l
8 0,32 320
9 0,36 360
10 0,40 400

2. Nieruchomości zamieszkałe
Segregacja – szkło
Pojemnik w kolorze zielonym
Liczba osób w gospodarstwie Minimalna wymagana pojemność pojemnika [m3] Minimalna wymagana pojemność pojemnika [l] Pojemnik spełniający minimalną wymaganą pojemność
1 0,008 8 60 l Dopuszcza się kombinacje pojemników 60l, 120l, 240l pod warunkiem dopasowania do minimalnej wymaganej pojemności
2 0,016 16
3 0,024 24
4 0,032 32
5 0,040 40
6 0,048 48
7 0,056 56
8 0,064 64 120 l
9 0,072 72
10 0,080 80

3. Nieruchomości zamieszkałe
Segregacja – bioodpady
Pojemnik w kolorze brązowym
Liczba osób w gospodarstwie Minimalna wymagana pojemność pojemnika [m3] Minimalna wymagana pojemność pojemnika [l] Pojemnik spełniający minimalną wymaganą pojemność
1 0,02 20 60 l Dopuszcza się  kombinacje pojemników 60l, 120l, 240l pod warunkiem dopasowania do minimalnej wymaganej pojemności
2 0,04 40
3 0,06 60
4 0,08 80 120 l
5 0,10 100
6 0,12 120
7 0,14 140 240 l
8 0,16 160
9 0,18 180
10 0,20 200

4. Nieruchomości zamieszkałe
Segregacja – pojemnik z pozostałymi suchymi odpadami
Pojemnik w kolorze szarym
Liczba osób w gospodarstwie Minimalna wymagana pojemność pojemnika [m3] Minimalna wymagana pojemność pojemnika [l] Pojemnik spełniający minimalną wymaganą pojemność
1 0,03 30 60 l Dopuszcza się  kombinacje pojemników 60l, 120l, 240l pod warunkiem dopasowania do minimalnej wymaganej pojemności
2 0,06 60
3 0,09 90 120 l
4 0,12 120
5 0,15 150 240 l
6 0,18 180
7 0,21 210
8 0,24 240
9 0,27 270 1100 l
10 0,30 300
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: