Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Deklaracja dla mieszkańców
Formularz do wypełnienia - Pobierz plik
Wz
ór wypełnienia deklaracji - segregacja - Pobierz plik
Wzór wypełnienia deklaracji - brak segregacji - Pobierz plik

 kalkulator

Uwaga! Informacja nt. otwierania interaktywnych formularzy PDF w przeglądarce Google Chrome
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: