Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Deklaracja dla mieszkańców

Formularz do wypełnienia - Pobierz plik

Wz
ór wypełnienia deklaracji - segregacja
Wzór wypełnienia deklaracji - brak segregacji

Uwaga! Informacja nt. otwierania interaktywnych formularzy PDF w przeglądarce Google Chrome