Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Jak obliczyć minimalną wielkość pojemnika?
Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla firm, określa szczegółowo Rozdział 3 § 4

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: