Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Indywidualne numery kont
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie nakłada ani na gminy ani na związki gmin obowiązku zakładania płatnikom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kont indywidualnych. Związek z własnej inicjatywy wdraża takie rozwiązanie w celu zoptymalizowania procesów płatności i ich księgowania. Numery indywidualne generowane i rozsyłane są na bieżąco. 
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: