Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zmiana ucpig

W niedługim czasie kolejny raz zmieni się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która określa obowiązki zarówno mieszkańców, jak i gmin, w zakresie gospodrowania odpadami komunlanymi. W artykule ujęto najważniejsze zmiany, m.in.: zmiany stawek i sposób ich naliczania, zaostrzenie kar. 

Cały artykuł
jwo, Portal Komunalny, "Nowelizacja ustawy o ucpg trafiła do Sejmu. Udostępniono pełną treść"
[dostęp: 25.06.2019 r.]

________________________
Istenieje duże prawdopodobieństwo, że zmiany wejdą w życie jeszcze przed końcem wakacji.

Cały artykuł
jwo, Portal Komunalny, "Senat przyjął nowelizację "ustawy czystościowej" z 17 poprawkami" [dostęp: 18.07.2019 r.]

________________________
Ustawa została podpisana przez Prezydenta

Cały artykuł 
szp, Portal Komunalny, "Ustawa o utrzymaniu czystości podpisana przez prezydenta" [dostęp: 13.08.2019 r.]