Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zasady segregacji
Nieruchomości niezamieszkałe, dla których zadeklarowano gromadzenie segregowanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) segregacja prowadzona jest w podziale na 5 frakcji:

1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;

Szczegóły segregacji znajdują się w ulotkach.

WIĘKSZA GAMA WIELKOŚCI POJEMNIKÓW
Z dniem 1 stycznia 2018 r. dopuszczono do użytkowania szerszą gamę wielkości pojemników. Szczegóły dotyczące normy, jaką spełniać musi pojemnik oraz sposób dobrania pojemników (wymagane minimalne pojemności na poszczególne frakcje odpadów) zostały określone w Uchwale Nr VI/29/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 2891).

Tak jak dotychczas, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki jest obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości.

NOWA DEKLARACJA
W związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone od 2018 r. koniecznym jest, żeby dla każdej nieruchomości niezamieszkałej, dla której zadeklarowana została segregacja odpadów komunalnych, złożona została na nowym formularzu korekta deklaracji. Przypominamy, że wymogiem segregacji odpadów jest korzystanie z minimum 5 pojemników i wnoszenia opłaty za każdy z nich!

Druki można pobrać ze strony www.sleza-olawa.pl, w Biurze Związku lub w urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina).