Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Remonty dróg w gminie Czernica

24-05-2019
 
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w gminie Czernica, dla mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, ustawiono zbiorcze kontenery do gromadzenia odpadów. 

Czernica, ul. Kochanowskiego 
Kontener znajduje się od strony ul. Odrzańskiej przed placem rekreacyjnym, naprzeciwko numeru 14, przy ogrodzeniu placu zabaw.

Nadolice Wielkie, ul. Lipowa
Kontener znajduje się na rogu ulicy Rzecznej z Lipową.
Mapka

Z kontenerów odpady odbierane są w systemie zmieszanym.

Zmiana harmonogramu - Rzeplin

26-04-2019
 

Informujemy, że z dniem 01.05.2019 r. zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i zmieszanych resztkowych komunalnych dla miejscowości Rzeplin, gmina Żórawina.

Link do aktualnego harmonogramu

Remont ul. Kwiatowej w Żórawinie

18-03-2019
 

W związku z remontem ul. Kwiatowej w Żórawinie informujemy, że u zbiegu ul. Kwiatowej i Al. Niepodległości ustawiony zostanie w dniu jutrzejszym kontener zastępczy. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenera. Odpady będą gromadzone w nim w systemie zmieszanym.

Mapa

Zmiana godzin pracy

28-01-2019
 

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin członkowskich Związku, począwszy od dnia 1 lutego 2019 r., zmianie ulegają godziny pracy Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

Biuro Związku czynne będzie w następujących godzinach:

Poniedziałek – od 7:00 do 15:00
Wtorek – od 7:00 do 15:00
Środa – od 8:00 do 17:00
Czwartek – od 7:00 do 15:00
Piątek – od 7:00 do 14:00

Liczymy, że wydłużenie godzin pracy w środy ułatwi wszystkim mieszkańcom kontakt z pracownikami Biura i sprawne załatwienie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

mPSZOK Czernica

14-01-2019
 
Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, dojazd do mPSZOK’u w Ratowicach jest utrudniony. Dojazd jest możliwy od strony Jelcza-Laskowic, przez Miłoszyce.

Lokalizacja mPSZOK’u nie uległa zmianie.

Mapka objazdu

03-01-2019
 
Informujemy, że w związku z dużą ilością telefonów, dodzwonienie się do Biura Związku może być utrudnione. 

Jeżeli mają Państwo taką możliwość, prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Związku za pomocą e-mail. 

Choinki

03-01-2019
 
Choinki odbierane są bezpłatnie w PSZOK i MPSZOK. Szczegóły dotyczące tych punktów:


Przed odwiezieniem choinki do w/w miejsc, proszę o zapoznanie sie z Regulaminem PSZOK i MPSZOK.
 
Jeżeli nie mogą Państwo dostarczyć choinek do w/w punktów, drzewka zostaną również odebrane sprzed posesji, razem z odpadami komunalnymi. W takim przypadku prosimy, żeby rozdrobnione choinki umieścić w pojemnikach na odpady komunalne (w zależności od zadeklarowanej zbiórki odpadów choinkę należy umieścić w pojemniku na odpady „BIO” lub w pojemniku na odpady „ZMIESZANE”) bądź w opisanych workach 120 l.

04-12-2018
 

Informacja
o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; stawki za pojemnik o określonej wielkości oraz wprowadzeniu stawki ryczałtowej dla nieruchomości tzw. „sezonowych” (w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych)

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina, zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/40/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. poz. 5905).

Nowe stawki dla lokali mieszkalnych (deklaracja DO-1):

Stawka dla odpadów segregowanych:

 1. 1-osobowe gospodarstwo domowe: 15,00 zł / m-c
 2. 2-osobowe gospodarstwo domowe: 30,00 zł / m-c
 3. 3-osobowe gospodarstwo domowe: 45,00 zł / m-c
 4. 4-osobowe gospodarstwo domowe: 60,00 zł / m-c
 5. 5-osobowe gospodarstwo domowe: 75,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 75,00 zł miesięcznie.

Stawka dla odpadów zmieszanych:

 1. 1-osobowe gospodarstwo domowe: 23,00 zł / m-c
 2. 2-osobowe gospodarstwo domowe: 46,00 zł / m-c
 3. 3-osobowe gospodarstwo domowe: 69,00 zł / m-c
 4. 4-osobowe gospodarstwo domowe: 92,00 zł / m-c
 5. 5-osobowe gospodarstwo domowe: 115,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 115,00 zł miesięcznie.


Nowe stawki dla lokali niezamieszkałych (deklaracja DO-2):

Stawka dla odpadów segregowanych:

 1. pojemnik – 60 litrów – 11,00 zł
 2. pojemnik – 80 litrów – 13,00 zł
 3. pojemnik – 120 litrów – 24,00 zł
 4. pojemnik – 240 litrów – 48,00 zł
 5. pojemnik – 360 litrów – 72,00 zł
 6. pojemnik – 480 litrów – 96,00 zł
 7. pojemnik – 660 litrów – 144,00 zł
 8. pojemnik – 770 litrów – 156,00 zł
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 192,00 zł
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 1 344,00 zł
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 1 920,00 zł
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 2 112,00 zł

Stawka dla odpadów zmieszanych:

 1. pojemnik – 60 litrów – 87,00 zł
 2. pojemnik – 80 litrów – 95,00 zł
 3. pojemnik – 120 litrów – 113,00 zł
 4. pojemnik – 240 litrów – 149,00 zł
 5. pojemnik – 360 litrów – 167,00 zł
 6. pojemnik – 480 litrów – 200,00 zł
 7. pojemnik – 660 litrów – 234,00 zł
 8. pojemnik – 770 litrów – 267,00 zł
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 378,00 zł
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 2 324,00 zł
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 2 942,00 zł
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 3 151,00 zł


Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie.
Należna opłata za miesiąc styczeń 2019 r. płatna do 15 stycznia 2019 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.
 

Nie ma konieczności składania korekty deklaracji, jeżeli nie uległa zmianie ilość i wielkość gospodarstw domowych oraz sposób gromadzenia odpadów (w przypadku deklaracji DO-1), wielkość i ilość pojemników do gromadzenia odpadów i sposób gromadzenia odpadów (w przypadku deklaracji DO-2).

 

ROCZNA STAWKA RYCZAŁTOWA
dla nieruchomości tzw. sezonowych
(w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych):
 

Od roku 2019 r., zmianie ulega sposób naliczania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości tzw. „sezonowych”:

dotychczasowa miesięczna stawka opłaty zastąpiona zostaje roczną ryczałtową stawką opłaty, płatną jednorazowo do dnia 30 września za dany rok.

 

Powyższe zmiany wprowadzone zostały Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/41/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława oraz Uchwałą nr XI/42/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, które ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. pod pozycjami: 5906 i 5907.

 

Stawka dla odpadów segregowanych:

- 41,00 zł/rok - za jeden ogródek działkowy w ramach R.O.D., domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Stawka dla odpadów zmieszanych:

- 50,00 zł/rok - za jeden ogródek działkowy w ramach R.O.D., domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

Numer konta nie ulega zmianie. Należna opłata, począwszy od 2019 r., z uwzględnieniem nowych stawek, winna być uiszczana jednorazowo do 30 września za dany rok.

 

Korzystanie z rocznej ryczałtowej stawki wymaga złożenia nowej deklaracji – DO3 ((wprowadzony uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/43/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r., poz. 5908)). 

Zgodnie z nowymi zasadami, aby obliczyć roczną ryczałtowa stawkę opłaty, należy w deklaracji DO-3 w pkt. F. ppkt.32., podać iloczyn ilości ogródków działkowych w ramach R.O.D., (domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku) oraz ryczałtowej rocznej stawki w zależności od sposobu zbiórki odpadów. Wzór wypełnienia deklaracji znajdziesz tutaj. 

 

UWAGA!
Stawka ryczałtowa odnosi się jedynie do nieruchomości niezamieszkałych. Nie dotyczy nieruchomości zamieszkałych, nawet jeżeli pozostają one zamieszkałe  jedynie przez część roku.

WZROST OPŁAT

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od roku 2019 

Powodem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są stale rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wprowadzane obowiązującym prawem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Koszty wzrastają systematycznie od roku 2013, sam tylko wzrost kosztów w roku 2018
w stosunku do roku 2017 wyniósł blisko 32%. Konieczna zatem stała się podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to pierwsza, od lipca 2013 r., podwyżka opłat na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

 

Główne czynniki mające wpływ na wzrost kosztów systemu to:

 

 1. wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych - głównie z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami w roku 2018 z 3 na 5-cio pojemnikowy, wynikającą
  z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które narzuca segregowanie odpadów komunalnych w podziale na minimum pięć frakcji;
 2. wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – koszty składowania (które rosnąć będą, i to znacznie, również w kolejnych latach a co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przyjmowania surowców w ZGO GAĆ będącym Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK);
 3. zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz decyzji Zgromadzenia Związku;
 4. ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu gmin Związku – bezpośrednio od mieszkańców, przekazywanych do PSZOK i MPSZOKów (na terenie Związku od roku 2013 notowany jest ciągły wzrost średniej ilości odpadów na jednego mieszkańca);
 5. większa liczba zbiórek objazdowych - zmiana z 2 do 3 razy w roku od roku 2018.

 

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, w przypadku segregacji odpadów, opłatę podniesiono jedynie o 20%.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy będą gromadzić odpady w systemie zmieszanym, od stycznia 2019 r., będą wnosić opłatę o ok. 30 % wyższą od aktualnej natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy będą gromadzić odpady w systemie zmieszanym, od stycznia 2019 r., będą wnosić opłatę o ok. 67 % wyższą od aktualnej.


Odbiór odpadów zielonych i innych biodegradowalnych w okresie zimowym

20-11-2018
 

Prosimy, żeby odpady zielone i inne biodegradowalne umieszczane w pojemnikach, miały ograniczony poziom wilgotności. W okresie zimowym często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów, a próby opróżnienia pojemnika kończą się jego uszkodzeniem.

W takim przypadku odbiór będzie zrealizowany w kolejnym terminie zgodnym z harmonogramem, pod warunkiem rozmrożenia odpadów w pojemniku.

Remont ul. Broniewskiego w Radwanicach

15-10-2018
 
W związku z remontem ul. Broniewskiego w Radwanicach informujemy, że przy skrzyżowaniu ulicy Broniewskiego i ulicy Wrocławskiej ustawione zostaną w dniu jutrzejszym kontenery zastępcze. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenerów. Odpady będą gromadzone w nich w systemie zmieszanym.

Mapka

Remont w Iwinach

30-08-2018
 
W związku z remontem ul. Miodowej w Iwinach informujemy, że na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i ulicy Miodowej ustawione zostaną w dniu dzisiejszym kontenery zastępcze. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenerów. Odpady będą gromadzone w nich w systemie zmieszanym.

Mapka

Gmina Borów

01-08-2018
 

Informujemy, że z dniem 01.08.2018 r. zmianie uległ harmonogram odbioru zmieszanych oraz zmieszanych resztkowych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
- Borów, ul. Wrocławska 1;
- Borów,
ul. Wrocławska 27;
- Borów, ul. Starowiejska 29;
- Borów, ul. Parkowa 2;
- Mańczyce 12, 13, 20.

Harmonogram

Remont ul. Wesołej w Smardzowie

30-07-2018
 
W związku z remontem ul. Wesołej w Smardzowie i brakiem możliwości odbioru odpadów od mieszkańców tej ulicy, uprasza się o korzystanie z pojemników znajdujących się na rogu ul. Reja i ul. Raczyńskiego. Odpady będą zbierane  w tych pojemnikach w systemie zmieszanym.

Zmiana harmonogramu 01.06.2018 r.

30-05-2018
 
Z dniem 01.06.2018 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych - BIO, z terenu miescowości Janków i Teodorów, w gminie Domaniów. 

Harmonogram 

Awaria w Banku Pekao S.A.

18-04-2018
 
Informujemy, że w dniach 16 i 17 kwietnia 2018 r. wystąpiła awaria w Banku Pekao S.A., który prowadzi konta podatkowe dla Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Wskutek awarii część opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w w/w dniach zwrócono na konta zleceniodawców.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 awarię usunięto. W przypadku stwierdzenia zwrotu prosimy o ponowne dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA 2018 r.

08-01-2018
 

Od bieżącego roku w ramach zbiórki objazdowej nie będą podstawiane kontenery na odpady poremontowe i budowlane. Odpady te odbierane będą sprzed posesji. Należy przygotować je do odbioru w odpowiednich workach lub innych opakowaniach, posiadających odpowiednią wytrzymałość, zabezpieczyć przed wysypaniem, wyciekaniem i skaleczeniem..

Większe ilości odpadów można również bezpłatnie dostarczyć do PSZOK
w Godzikowicach:

PSZOK:
ul. Stalowa 12
Godzikowice
55-200 Oława


NIEREGULAMINOWE POJEMNIKI

08-01-2018
 
Przypominamy że pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być przystosowane do typowych śmieciarek z systemem grzebieniowym, widłowym lub hakowym, wykonane z tworzywa spełniającego wymagania dla pojemników na odpady. Pojemniki o pojemności do 400 litrów muszą spełniać Polską Normę PN-EN 840-1:2013-05 (§2 pkt 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława).

Wykonawca ma prawo odmówić odbioru odpadów zgromadzonych w pojemniku nieregulaminowym.
Próby ręcznego opróżnienia nieregulaminowych pojemników kończą się ich uszkodzeniem.
 
Przykład pojemnika regulaminowego:


      PRZYPOMINAMY, ŻE DO POJEMNIKÓW NIE WOLNO                         WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU! 

Przykład pojemnika nieregulaminowego:

Zmiany od 2018 r.

01-12-2017
 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. W zależności od sposobu gromadzenia odpadów oraz rodzaju złożonej deklaracji, zmiany nastąpią w różnym zakresie. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa krótkie instrukcje, wyjaśniające najważniejsze zmiany i nowe obowiązki właścicieli nieruchomości. 

Szczegóły:


Proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie Związku oraz na stronie Ministerstwa Środowiska
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/.
W razie pytań lub wątpliwości, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.

Harmonogramy 2018 r.

30-12-2017
 

Informujemy, że udostępniono harmonogramy odbioru odpadów na 2018 r. na naszej stronie internetowej w zakładce po lewej stronie "Harmonogramy odbioru odpadów".

PSZOK/MPSZOK

29-12-2016
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2018 r.

broszura informacyjna

Uwaga na worki!

05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 

Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie

19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.

Płatności - konto ogólne

04-11-2014
 
Informujemy, że z dniem 4 listopada 2014 r., ogólne konto bankowe Związku zostało zlikwidowane. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualne numery kont.

09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.