Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Brak odbioru w dniu 12.11.2018 r.

08-11-2018
 
W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym informujemy o przesunięciach w odbiorach:

Gmina Borów, Ciepłowody, Domaniów, Przeworno
Odbiór poniedziałkowy zostanie zrealizowany razem z wtorkowym, tj. 13.11.2018 r. 

Gmina Siechnice, Czernica i Miasto Oława
Przez cały tydzień odbiory będą przesunięte o jeden dzień, tj.: 
- odbiór 12.11.2018 r. będzie realizowany 13.11.2018 r. 
- odbiór 13.11.2018 r. będzie realizowany 14.11.2018 r. 
- odbiór 14.11.2018 r. będzie realizowany 15.11.2018 r. 
- odbiór 15.11.2018 r. będzie realizowany 16.11.2018 r. 
- odbiór 16.11.2018 r. będzie realizowany 17.11.2018 r. (sobota)

Gmina Żórawina
Przez cały tydzień odbiory będą przesunięte o jeden dzień, oprócz odbiorów piątkowych, tj.:
- odbiór 12.11.2018 r. będzie realizowany 13.11.2018 r. 
- odbiór 13.11.2018 r. będzie realizowany 14.11.2018 r. 
- odbiór 14.11.2018 r. będzie realizowany 15.11.2018 r. 
- odbiór 15.11.2018 r. będzie realizowany 16.11.2018 r. 
- odbiór 16.11.2018 r. będzie realizowany 16.11.2018 r.

Prosimy o cierpliwość i pozostawienie opisanych pojemników i worków w widocznych miejscach przed posesjami. 

Brak odbioru w dniu 12.11.2018 r. - zbiórka objazdowa w gminie Żórawina

08-11-2018
 

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym informujemy o przesunięciach w odbiorach w ramach zbiórki objazdowej:

Bogunów, Brzeście, Jaksonów, Marcinkowice, Przecławice  - odbiór 12.11.2018 r. będzie realizowany 13.11.2018 r. 

Nowojowice, Nowy Śleszów, Racławice Małe, Stary Śleszów - odbiór 13.11.2018 r. będzie realizowany 14.11.2018 r. 

Bratowice, Jarosławice, Rynakowice, Węgry 
–  odbiór 14.11.2018 r. będzie realizowany 15.11.2018 r. 

PSZOK

08-11-2018
 

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym informujemy, że PSZOK w tym dniu będzie nieczynny.

Remont ul. Szkolnej w Dobrzykowicach

21-08-2018
 
W związku z remontem ul. Szkolnej w Dobrzykowicach na placu w okolicy posesji nr 48 oraz na parkingu przy starej szkole zostały dla mieszkańców podstawione kontenery zastępcze.

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy uprasza się o korzystanie z kontenerów. Odpady będą gromadzone w nich w systemie zmieszanym.

Remont ul. Broniewskiego w Radwanicach

15-10-2018
 
W związku z remontem ul. Broniewskiego w Radwanicach informujemy, że przy skrzyżowaniu ulicy Broniewskiego i ulicy Wrocławskiej ustawione zostaną w dniu jutrzejszym kontenery zastępcze. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenerów. Odpady będą gromadzone w nich w systemie zmieszanym.

Mapka

Remont w Iwinach

30-08-2018
 
W związku z remontem ul. Miodowej w Iwinach informujemy, że na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i ulicy Miodowej ustawione zostaną w dniu dzisiejszym kontenery zastępcze. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenerów. Odpady będą gromadzone w nich w systemie zmieszanym.

Mapka

Gmina Borów

01-08-2018
 

Informujemy, że z dniem 01.08.2018 r. zmianie uległ harmonogram odbioru zmieszanych oraz zmieszanych resztkowych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
- Borów, ul. Wrocławska 1;
- Borów,
ul. Wrocławska 27;
- Borów, ul. Starowiejska 29;
- Borów, ul. Parkowa 2;
- Mańczyce 12, 13, 20.

Harmonogram

Remont ul. Wesołej w Smardzowie

30-07-2018
 
W związku z remontem ul. Wesołej w Smardzowie i brakiem możliwości odbioru odpadów od mieszkańców tej ulicy, uprasza się o korzystanie z pojemników znajdujących się na rogu ul. Reja i ul. Raczyńskiego. Odpady będą zbierane  w tych pojemnikach w systemie zmieszanym.

Zmiana harmonogramu 01.06.2018 r.

30-05-2018
 
Z dniem 01.06.2018 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów komunalnych - BIO, z terenu miescowości Janków i Teodorów, w gminie Domaniów. 

Harmonogram 

Awaria w Banku Pekao S.A.

18-04-2018
 
Informujemy, że w dniach 16 i 17 kwietnia 2018 r. wystąpiła awaria w Banku Pekao S.A., który prowadzi konta podatkowe dla Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Wskutek awarii część opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w w/w dniach zwrócono na konta zleceniodawców.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 awarię usunięto. W przypadku stwierdzenia zwrotu prosimy o ponowne dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA 2018 r.

08-01-2018
 

Od bieżącego roku w ramach zbiórki objazdowej nie będą podstawiane kontenery na odpady poremontowe i budowlane. Odpady te odbierane będą sprzed posesji. Należy przygotować je do odbioru w odpowiednich workach lub innych opakowaniach, posiadających odpowiednią wytrzymałość, zabezpieczyć przed wysypaniem, wyciekaniem i skaleczeniem..

Większe ilości odpadów można również bezpłatnie dostarczyć do PSZOK
w Godzikowicach:

PSZOK:
ul. Stalowa 12
Godzikowice
55-200 Oława


NIEREGULAMINOWE POJEMNIKI

08-01-2018
 
Przypominamy że pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być przystosowane do typowych śmieciarek z systemem grzebieniowym, widłowym lub hakowym, wykonane z tworzywa spełniającego wymagania dla pojemników na odpady. Pojemniki o pojemności do 400 litrów muszą spełniać Polską Normę PN-EN 840-1:2013-05 (§2 pkt 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława).

Wykonawca ma prawo odmówić odbioru odpadów zgromadzonych w pojemniku nieregulaminowym.
Próby ręcznego opróżnienia nieregulaminowych pojemników kończą się ich uszkodzeniem.
 
Przykład pojemnika regulaminowego:


      PRZYPOMINAMY, ŻE DO POJEMNIKÓW NIE WOLNO                         WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU! 

Przykład pojemnika nieregulaminowego:

Zmiany od 2018 r.

01-12-2017
 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. W zależności od sposobu gromadzenia odpadów oraz rodzaju złożonej deklaracji, zmiany nastąpią w różnym zakresie. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa krótkie instrukcje, wyjaśniające najważniejsze zmiany i nowe obowiązki właścicieli nieruchomości. 

Szczegóły:


Proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie Związku oraz na stronie Ministerstwa Środowiska
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/.
W razie pytań lub wątpliwości, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.

Choinki

22-01-2018
 
Choinki odbierane są bezpłatnie w PSZOK i MPSZOK. Szczegóły dotyczące tych punktów:


Przed odwiezieniem choinki do w/w miejsc, proszę o zapoznanie sie z Regulaminem PSZOK i MPSZOK.
 
Jeżeli nie mogą Państwo dostarczyć choinek do w/w punktów, drzewka zostaną również odebrane sprzed posesji, razem z odpadami komunalnymi. W takim przypadku prosimy, żeby rozdrobnione choinki umieścić w pojemnikach na odpady komunalne (w zależności od zadeklarowanej zbiórki odpadów choinkę należy umieścić w pojemniku na odpady „BIO” lub w pojemniku na odpady „ZMIESZANE”) bądź w opisanych workach 120 l.

Harmonogramy 2018 r.

30-12-2017
 

Informujemy, że udostępniono harmonogramy odbioru odpadów na 2018 r. na naszej stronie internetowej w zakładce po lewej stronie "Harmonogramy odbioru odpadów".

PSZOK/MPSZOK

29-12-2016
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2018 r.

broszura informacyjna

Odbiór odpadów zielonych i innych biodegradowalnych w okresie zimowym

16-11-2016
 

Prosimy, żeby odpady zielone i inne biodegradowalne umieszczane w pojemnikach, miały ograniczony poziom wilgotności. W okresie zimowym często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów, a próby opróżnienia pojemnika kończą się jego uszkodzeniem.

W takim przypadku odbiór będzie zrealizowany w kolejnym terminie zgodnym z harmonogramem, pod warunkiem rozmrożenia odpadów w pojemniku.

Uwaga na worki!

05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 

Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie

19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.

Płatności - konto ogólne

04-11-2014
 
Informujemy, że z dniem 4 listopada 2014 r., ogólne konto bankowe Związku zostało zlikwidowane. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualne numery kont.

09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.