Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Deklaracje

Harmonogramy odbioru odpadów

Opłaty

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Nieprawidłowości - prezentacja
13-08-2014
 
W związku z licznymi nieprawidłowościami w zbieraniu odpadów komunalnych na terenie gmin objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację.
Prezentacja
Jednoczesnie przypominamy, że Regulamin oraz pozostałe uchwały dot. gospodarowania odpadami na terenie Związku są dostępne na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odbiory odpadów komunalnych z terenu gmin: Czernica i Żórawina
22-07-2014
 
Z powodu zgłoszeń od mieszkańców, o zakłócaniu przez Brygadę WPO ALBA S.A. ciszy nocnej, nastąpiło przesunięcie godzin odbioru odpadów z terenów gmin Czernica i Żórawina na późniejsze.
Prosimy nie chować pojemników, odbiory odbywają sie zgodnie z harmonogramem, tj. do godz. 22:00.
Zbiórka pojemników - van Gansewinkel
15-07-2014
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o. rozpoczęło akcję zbiórki pojemników, na dzierżawę których do dnia dzisiejszego nie zostały podpisane umowy, a które stanowią własność Spółki.
Ogłoszenie o przetargu
28-06-2014
 
Informujemy, że w dniu 28.06.2014 r, został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława z terenu następujących gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina.
szczegóły...
Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków
24-06-2014
 
Zbiórka pojemników - WPO ALBA S.A.
30-04-2014
 
W dniu 05.05.2014 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. rozpoczyna akcję zbiórki pojemników, na dzierżawę których do dnia dzisiejszego nie zostały podpisane umowy, a które stanowią własność Spółki.
czytaj więcej...
04-04-2014
 
W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej Związek udostępnił naklejki, w celu właściwego oznaczenia pojemników do gromadzenia odpadów.
Naklejki (w formacie A4 oraz A3) można nieodpłatnie odebrać w Biurze Związku:
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
oraz w Urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina).
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem (Uchwała Nr X/39/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława), właściciele posesji mają obowiązek odpowiednio oznaczyć pojemniki, w które wyposażyli nieruchomość.
27-02-2014
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2014 r.
broszura informacyjna
09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.
30-09-2013
 
Pamiętaj, że oznaczone pojemniki i worki z odpadami należy wystawić na jeden dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję (Zgodnie z Regulaminem)
OPŁATA ZA ŚMIECI
29-09-2013
 
TERMIN PIERWSZEJ WPŁATY: DO 15 LIPCA 2013 r.
TERMIN KAŻDEJ KOLEJNEJ WPŁATY: DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC, BEZ DODATKOWYCH WEZWAŃ

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO

DO MOMENTU OTRZYMANIA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA KONTO OGÓLNE:


Związek Międzygminny Ślęza-Oława
z siedzibą w Świętej Katarzynie
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta: 67 1240 3464 1111 0010 5056 6777

UWAGA!
Wpłaty należy wnosić wyłącznie na powyższy numer konta. Opłat za wywóz odpadów nie przyjmują kasy w Gminach!
Bardzo prosimy o dokładne dane w tytule przelewu po których będziemy w stanie zidentyfikować deklarującego, czyli imię i nazwisko osoby wskazanej w deklaracji , dokładny adres nieruchomości wskazany w deklaracji, w innym przypadku wpłaty mogą zostać potraktowane jako do "wyjaśnienia" i uznane jako nieuregulowane.
W przypadku, gdy dokonali Państwo korekty deklaracji, na konto należy wpłacić kwotę wskazaną w korekcie.

Informujemy , że w związku z wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nazwanej potocznie opłatą "śmieciową" - wynegocjowaliśmy dla Państwa , w poniżej wymienionych bankach następujące wysokości prowizji bankowych dla wpłat gotówkowych:
  1. BANK PEKAO SA dla wszystkich wpłacających w oddziałach w całej Polsce - opłata wynosi 1,10 zł
  2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – opłata wynosi 1,00 zł
  3. Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl.- opłata wynosi 1,00 zł

oraz dla zleceń stałych:
  1. Bank Spółdzielczy w Oławie (zlecenie stałe we wszystkich oddziałach Banku) - opłata wynosi 1,00 zł - Promocyjna stawka dotyczy wszystkich Klientów Banku i obowiązuje od 01.08.2013r.

Powyższe informacje dotyczą tylko osób , które złożyły deklaracje w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława