Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Harmonogram odbioru w gminie Żórawina

03-07-2017
 
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru "suchych zmieszanych" w części dotyczącej gminy Żórawina, miejscowości:

Bogunów, Bratowice, Brzeście, Galowice, Jaksonów, Jarosławice, Krajków, Marcinkowice, Marzęcice, Mędłów, Milejowice, Mnichowice, Nowojowice, Nowy Śleszów, Okrzeszyce, Pasterzyce, Polakowice, Przecławice, Racławice Małe, Rynakowice, Stary Śleszów, Suchy Dwór, Turów, Węgry, Wilczków, Wilkowice, Wojkowice, Zagródki, Żerniki Wielkie.

http://www.sleza-olawa.pl/harmonogramy-odbioru-odpadow/zorawina/

Awaria systemu bankowego

12-01-2017
 
Informujemy, że w dniach od 09.01.2017 r. do 11.01.2017 r. wystąpiła ogólnopolska awaria w banku Pekao S.A., który prowadzi konta podatkowe dla Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. W skutek awarii część opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w okresie od 09.01.2017 r. do 11.01.2017 r. zwrócono na konta zleceniodawców.
W dniu 12.01.2017 r. awarię usunięto. W przypadku stwierdzenia zwrotu prosimy o ponowne dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Harmonogramy 2017 r.

30-12-2016
 

Informujemy, że udostępniono harmonogramy odbioru odpadów na 2017 r. na naszej stronie internetowej w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów.

PSZOK/MPSZOK

29-12-2016
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2017 r.

broszura informacyjna

Odbiór odpadów zielonych i innych biodegradowalnych w okresie zimowym

16-11-2016
 

Prosimy, żeby odpady zielone i inne biodegradowalne umieszczane w pojemnikach, miały ograniczony poziom wilgotności. W okresie zimowym często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów, a próby opróżnienia pojemnika kończą się jego uszkodzeniem.

W takim przypadku odbiór będzie zrealizowany w kolejnym terminie zgodnym z harmonogramem, pod warunkiem rozmrożenia odpadów w pojemniku.

Uwaga na worki!

05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 

Interaktywne formularze deklaracji

16-09-2015
 
Interaktywne formularze deklaracji PDF nie otwierają się w przeglądarce Google Chrome.
czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie

19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.

Płatności - konto ogólne

04-11-2014
 
Informujemy, że z dniem 4 listopada 2014 r., ogólne konto bankowe Związku zostało zlikwidowane. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualne numery kont.

Nieprawidłowości - prezentacja

13-08-2014
 
W związku z licznymi nieprawidłowościami w zbieraniu odpadów komunalnych na terenie gmin objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację.
Prezentacja
Jednoczesnie przypominamy, że Regulamin oraz pozostałe uchwały dot. gospodarowania odpadami na terenie Związku są dostępne na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: