Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Odbiór odpadów zielonych i innych biodegradowalnych w okresie zimowym
24-11-2015
 

Prosimy, żeby odpady zielone i inne biodegradowalne umieszczane w pojemnikach, miały ograniczony poziom wilgotności. W okresie zimowym często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów, a próby opróżnienia pojemnika kończą się jego uszkodzeniem.

W takim przypadku odbiór będzie zrealizowany w kolejnym terminie zgodnym z harmonogramem, pod warunkiem rozmrożenia odpadów w pojemniku.

Zmiana godzin przyjmowania odpadów do PSZOK
19-11-2015
 
Informujemy, że w dniach:
24.12.2015 r.
31.12.2015 r.
PSZOK będzie czynny do godziny 12:00. 

Jednocześnie informujemy, że w dniach:
23.12.2015 r. 
30.12.2015 r. 
PSZOK wydłuży godziny otwarcia do godziny 18:00. 

Adres PSZOK:
Godzikowice
ul. Stalowa 12
55-200 Oława
Uwaga na worki!
05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 
Interaktywne formularze deklaracji
16-09-2015
 
Interaktywne formularze deklaracji PDF nie otwierają się w przeglądarce Google Chrome.
czytaj więcej...
Zbiórka objazdowa jesień 2015
19-08-2015
 
W zakładce zbiórka objazdowa zostały opublikowane harmonogramy - edycja jesień 2015 r.
Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie
19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.

PSZOK/MPSZOK
24-12-2014
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2015 r.

broszura informacyjna

Od 01.01.2015 r. zmianie ulegają godziny funkcjonowania 
* PSZOK:
- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki czynny w godzinach od 9.00 do 15.00,
- w czwartki czynny od 9.00 do 18.00,
- w każdą sobotę czynny w godzinach od 9.00 do 15.00,
(z wyjątkiem świąt);
* MPSZOK:
czynne w określonych terminach w godzinach od 10:00 do 18:00.
Płatności - konto ogólne
04-11-2014
 
Informujemy, że z dniem 4 listopada 2014 r., ogólne konto bankowe Związku zostało zlikwidowane. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualne numery kont.
Nieprawidłowości - prezentacja
13-08-2014
 
W związku z licznymi nieprawidłowościami w zbieraniu odpadów komunalnych na terenie gmin objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację.
Prezentacja
Jednoczesnie przypominamy, że Regulamin oraz pozostałe uchwały dot. gospodarowania odpadami na terenie Związku są dostępne na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków
24-06-2014
 
09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.
30-09-2013
 
Pamiętaj, że oznaczone pojemniki i worki z odpadami należy wystawić na jeden dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję (Zgodnie z Regulaminem)