Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Miasto Oława, remont ul.Kochanowskiego
28-09-2016
 
W związku z trwającymi pracami związanymi z remontem nawierzchni w Mieście Oława, Brygady odbierające odpady nie mają możliwości dojazdu do ulicy Jana Kochanowskiego. W związku z powyższym, na skrzyżowaniu ulic: Jana Kochanowskiego i Jana Brzechwy (od strony ulicy Księdza Prałata F. Kutrowskiego) w dniu 29.09.2016 r. zostanie ustawiony zbiorczy kontener na odpady komunalne. Do momentu zakończenia prac, mieszkańcy wskazanych ulic zobowiązani są dostarczać odpady do kontenera lub udostępniać pojemniki w innych miejscach, do których zapewniony jest bezpośredni dojazd pojazdu odbierającego odpady.
Przewidywany termin udostępnienia przejazdu: 31.10.2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.
PSZOK/MPSZOK
16-12-2015
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2016 r.

broszura informacyjna
Uwaga na worki!
05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 
Interaktywne formularze deklaracji
16-09-2015
 
Interaktywne formularze deklaracji PDF nie otwierają się w przeglądarce Google Chrome.
czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie
19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.

Płatności - konto ogólne
04-11-2014
 
Informujemy, że z dniem 4 listopada 2014 r., ogólne konto bankowe Związku zostało zlikwidowane. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać wyłącznie na indywidualne numery kont.
Nieprawidłowości - prezentacja
13-08-2014
 
W związku z licznymi nieprawidłowościami w zbieraniu odpadów komunalnych na terenie gmin objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację.
Prezentacja
Jednoczesnie przypominamy, że Regulamin oraz pozostałe uchwały dot. gospodarowania odpadami na terenie Związku są dostępne na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: