Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Deklaracje

Harmonogramy odbioru odpadów

Opłaty

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Zbiórka objazdowa jesień 2014 gmina Czernica
03-09-2014
 
W zakładce zbiórka objazdowa został opublikowany szczegółowy harmonogram zbiórki.
Zapraszamy do zapoznania się.
http://www.sleza-olawa.pl/zbiorka-objazdowa/czernica/
Nieprawidłowości - prezentacja
13-08-2014
 
W związku z licznymi nieprawidłowościami w zbieraniu odpadów komunalnych na terenie gmin objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację.
Prezentacja
Jednoczesnie przypominamy, że Regulamin oraz pozostałe uchwały dot. gospodarowania odpadami na terenie Związku są dostępne na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków
24-06-2014
 
27-02-2014
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2014 r.
broszura informacyjna
09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.
30-09-2013
 
Pamiętaj, że oznaczone pojemniki i worki z odpadami należy wystawić na jeden dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję (Zgodnie z Regulaminem)
OPŁATA ZA ŚMIECI
29-09-2013
 
TERMIN PIERWSZEJ WPŁATY: DO 15 LIPCA 2013 r.
TERMIN KAŻDEJ KOLEJNEJ WPŁATY: DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC, BEZ DODATKOWYCH WEZWAŃ

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO

DO MOMENTU OTRZYMANIA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA KONTO OGÓLNE:


Związek Międzygminny Ślęza-Oława
z siedzibą w Świętej Katarzynie
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta: 67 1240 3464 1111 0010 5056 6777

UWAGA!
Wpłaty należy wnosić wyłącznie na powyższy numer konta. Opłat za wywóz odpadów nie przyjmują kasy w Gminach!
Bardzo prosimy o dokładne dane w tytule przelewu po których będziemy w stanie zidentyfikować deklarującego, czyli imię i nazwisko osoby wskazanej w deklaracji , dokładny adres nieruchomości wskazany w deklaracji, w innym przypadku wpłaty mogą zostać potraktowane jako do "wyjaśnienia" i uznane jako nieuregulowane.
W przypadku, gdy dokonali Państwo korekty deklaracji, na konto należy wpłacić kwotę wskazaną w korekcie.

Informujemy , że w związku z wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nazwanej potocznie opłatą "śmieciową" - wynegocjowaliśmy dla Państwa , w poniżej wymienionych bankach następujące wysokości prowizji bankowych dla wpłat gotówkowych:
  1. BANK PEKAO SA dla wszystkich wpłacających w oddziałach w całej Polsce - opłata wynosi 1,10 zł
  2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – opłata wynosi 1,00 zł
  3. Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl.- opłata wynosi 1,00 zł

oraz dla zleceń stałych:
  1. Bank Spółdzielczy w Oławie (zlecenie stałe we wszystkich oddziałach Banku) - opłata wynosi 1,00 zł - Promocyjna stawka dotyczy wszystkich Klientów Banku i obowiązuje od 01.08.2013r.

Powyższe informacje dotyczą tylko osób , które złożyły deklaracje w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława